News

Soft Skill Capacity Upgrading သင်တန်းကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

Posted Date : 08-01-2017
Posted By : DISI
State/Region : Nay Pyi Taw Headquarter

http://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/793f688ccddad5c0e229cf81dcffcb6d.jpg

(၂၆.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Soft Skill Capacity Upgrading သင်တန်းတွင် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)၊ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးများမှ ဦးစီးဌာနမှူးများ နှင့်  SME Lead များ၊  ရုံးချုပ်မှ အရာထမ်းများ၊ စုစုပေါင်း (၆၀)ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
 
793f688ccddad5c0e229cf81dcffcb6d.jpg
1516251be6aa16f315f22d8a24c02e9c.jpg
82a0725dc3767f341382f60d18d02bf7.jpg